Từ 01/07/2024, tăng trợ cấp xã hội hàng tháng đến 50%, thêm 3 đối tượng được hưởng: Không biết chỉ có thiệt

17/02/2024 02:45

Từ 01/07/2024, tăng trợ cấp xã hội hàng tháng đến 50%, thêm 3 đối tượng được hưởng: Không biết chỉ có thiệt

14:12, Thứ bảy 17/02/2024( PHUNUTODAY ) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất từ 01/7/2024, nâng mức trợ cấp xã hội hằng tháng từ 360.000 đồng lên mức 500.000 đồng và mở rộng thêm 3 đối tượng được hưởng mới.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất từ 01/7/2024, nâng mức trợ cấp xã hội hằng tháng từ 360.000 đồng lên mức 500.000 đồng và mở rộng thêm 3 đối tượng được thụ hưởng. Đây là một tin vui với những người đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Mức chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay đang áp dụng là 360.000 đồng/tháng

Hiện nay, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng. Số tiền trợ cấp xã hội được tính theo công thức sau:

Trợ cấp xã hội = mức chuẩn trợ cấp xã hội x hệ số

Trong đó:

- Hệ số 1,0 đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; và người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; tương ứng với trợ cấp xã hội 360.000 đồng/tháng.

Từ 01/07/2024, tăng trợ cấp xã hội hàng tháng đến 50%, thêm 3 đối tượng được hưởng: Không biết chỉ có thiệt

- Hệ số 1,5 đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi; tương ứng được trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng.

- Hệ số 2,0 đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, từ đủ 80 tuổi trở lên; tương ứng mức trợ cấp xã hội 720.000 đồng/tháng.

- Hệ số 3,0 đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng; tương ứng mức trợ cấp xã hội 1,08 triệu đồng/tháng.

Đề xuất sửa đổi tăng mức trợ cấp, mở rộng đối tượng thụ hưởng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tại dự thảo Nghị định, Bộ này đề xuất mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 500.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

Từ 01/07/2024, tăng trợ cấp xã hội hàng tháng đến 50%, thêm 3 đối tượng được hưởng: Không biết chỉ có thiệt

Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết đình đối với các trường hợp quy định như sau:

- Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này.

- Về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung 3 đối tượng:

+ Trẻ em có cả cha và mẹ không còn khả năng chăm sóc; trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ trong độ tuổi trẻ em; trẻ em có cả cha và mẹ bị hạn chế quyền làm cha mẹ hoặc tạm thời cách ly khỏi cha hoặc mẹ theo quy định của pháp luật.

+ Đối với người cao tuổi là đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng, Bộ này đề xuất sửa đổi theo hướng người cao tuổi là thành viên hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc không có điều kiện phụng dưỡng.

+ Người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Như vậy, khi dự thảo nghị định được thông qua, sẽ có sự thay đổi về mức hưởng trợ cấp xã hội của các nhóm đối tượng và mở rộng thêm người được thụ hưởng chính sách.

Đối tượng nào không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội năm 2024?Năm 2024: Ai tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục được nhận 5 triệu trợ cấp đúng hay không?

Theo Nguồn phunutoday.vn

Từ 01/07/2024, tăng trợ cấp xã hội hàng tháng đến 50%, thêm 3 đối tượng được hưởng: Không biết chỉ có thiệt - Tin Mới