"bia-sai-gon" (Có 2 kết quả)

Thương hiệu bia Sài Gòn 150 năm ai cũng biết nhưng lại bị tranh cãi về độ nổi tiếng

Thương hiệu bia Sài Gòn 150 năm ai cũng biết nhưng lại bị tranh cãi về độ nổi tiếng

Masan còn bù lỗ sau khi mua VinCommerce

Ba mảng kinh doanh chính của Masan gồm thịt, hàng tiêu dùng, khoáng sản dù “cày” tích cực vẫn chưa thể ngăn việc bù lỗ cho VinCommerce khi lợi nhuận sau thuế quý 3-2020 chỉ đạt 973 tỉ đồng.